ปฏิบัติการ"ฝนหลวงฯ"สลายพายุลูกเห็บ-เพิ่มน้ำพื้นที่เกษตร

"ฝนหลวงฯ"สนธิกำลังกองทัพอากาศสลายพายุลูกเห็บภาคเหนือเพิ่มน้ำพื้นที่เกษตร สร้างความชุ่มชื้นผืนป่าตะวันตก ห้วยขาแข้ง ทุ่งใหญ่นเรศวร ป้องกันไฟป่า หมอกควัน ภัยแล้ง4 เม.ย.2561 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยฝนหลวงภาคเหนือ ขึ้นปฏิบัติการยับยั้งพายุลูกเห็บที่เกิดจากพายุฤดูร้อนในช่วงนี้ ที่อาจส่งผลกระทบประชาชนและพื้นที่การเกษตรเสียหายได้ โดยหน่วยปฏิบัติการฯ จ.เชียงใหม่ ขึ้นบินทำฝน 5 เที่ยวบิน แบ่งเป็นภารกิจยับยั้งความรุนแรงจากพายุลูกเห็บบริเวณ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยใช้เครื่องบินโจมตีแบบ Alpha Jet ของกองทัพอากาศ ใช้สารฝนหลวง 60 นัด และภารกิจเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่การเกษตร เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้ เพื่อลดโอกาสการเกิดไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งใช้เครื่องบิน CASA จำนวน 2 ลำ ใช้สารฝนหลวง 4.0 ตัน ผลการปฏิบัติการไม่พบการเกิดลูกเห็บในพื้นที่ดังกล่าว และมีฝนตกเล็กน้อย

พร้อมกันนี้ หน่วยปฏิบัติการฯ จ.กาญจนบุรี บินปฏิบัติการโดยมีเป้าหมายบริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ์ และสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้เขตอนุรักษ์ด้านตะวันตกของภาคกลาง อุทยานแห่งชาติเขาแหลม อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ขณะที่หน่วยปฏิบัติการฯ จ.นครราชสีมา บินปฏิบัติการโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักบริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนลำตะคอง ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา หน่วยปฏิบัติการฯ จ.จันทบุรี ปฏิบัติการโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่การเกษตรภาคตะวันออก และหน่วยปฏิบัติการฯ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้เพิ่มน้ำเก็บกักบริเวณลุ่มน้ำเขื่อนแก่งกระจาน

“จะเร่งดำเนินการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำ และแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่มีสภาพตื้นเขิน ได้มีน้ำสำรองไว้ใช้ในการผลิตน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภค ให้น้ำพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะภัยแล้ง การสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ป่าไม้ และการบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ โดยประชาชนและเกษตรกรสามารถแจ้งการขอรับบริการฝนหลวงได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงในทุกภูมิภาคของประเทศ “นายสุรสีห์กล่าว

ขอบคุณที่มา: คมชัดลึก

ความคิดเห็น