หันหลังให้กับการทำนา ปลูกดาวเรืองรายได้ 5 หมื่นต่อเดือน

เกษตรกรพิจิตรหันหลังให้กับการทำนา 3 ไร่ ปลูกดาวเรืองออกดอกเหลืองอร่าม เก็บขายรายได้งาม 30,000 - 50,000 บาทต่อเดือน


ภาพมุมสูงจะเห็นแปลงปลูกดาวเรืองที่กำลังออกดอกเหลืองอร่ามสดใสบนพื้นที่กว่า 3 ไร่ ของนายสุทธิพร เกษมจิตร อายุ 54 ปี เกษตรกรหมู่ที่ 3 ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร นำพื้นที่ทำนามาปลูกดาวเรือง เพื่อเก็บดอกออกจำหน่าย เป็นอาชีพหลักสร้างรายได้ยั่งยืนเลี้ยงครอบครัว

โดยหลังจากทดลองปลูกเมื่อกว่าสิบปี สามารถมีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ จึงตัดสินใจหันหลังให้กับการทำนา ยึดอาชีพหลักในการปลูกดาวเรืองจนประสบความสำเร็จ ใช้เวลาเพียง 45 วัน ก็เริ่มตัดดอกจำหน่าย ดูแลพรวนดิน รดน้ำ ใส่ปุ๋ยตามความเหมาะสม จะสามารถเก็บดอกขายได้ 3 - 4 เดือน สร้างรายได้เฉลี่ยเดือนละ 30,000 - 50,000 บาท นับเป็นรายได้ที่มั่นคงสำหรับครอบครัวที่มีสมาชิก 4 คน
นายสุทธิพร กล่าวว่า เริ่มปลูกดาวเรืองเมื่อกว่า 10 ปีที่ผ่านมา โดยมองว่าน่าจะเป็นอาชีพที่สร้างรายได้มั่นคง เนื่องจากลงทุนต่ำ ดูแลง่าย ใช้น้ำน้อย ซึ่งก็เป็นจริงตามที่คิด เนื่องจากปัจจุบันมีรายได้ที่มั่นคงจากการปลูกดาวเรืองคราวละ 3 ไร่ ที่ปลูกหมุนเวียนเพื่อสามารถมีดาวเรืองเก็บได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี สามารถตัดดอกสามวันต่อครั้ง ส่งขายให้กับพ่อค้าในราคาตามท้องตลาดที่จะรับซื้อตามขนาดของดอก ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 100 ดอก 60 บาท สร้างรายได้เฉลี่ยเดือนละ 30,000 - 50,000 บาท ซึ่งหากเทียบการปลูกดาวเรืองกับการทำนาต่างกันมาก รายได้โดยประมาณใน การปลูกดาวเรือง 1 ไร่ จะเท่ากับการทำนา 10 ไร่ ปัจจุบันครอบครัวของตนเองมีอาชีพปลูกดาวเรืองเป็นอาชีพหลัก สร้างรายได้ให้กับครอบครัว
สำหรับการปลูกดอกดาวเรืองของครอบครัวนายสุทธิพร นับเป็นความสำเร็จของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิจิตรที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากเดิมที่มุ่งเน้นการทำนาหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น ซึ่งมีความเหมาะสมกับพื้นที่ และเป็นที่ต้องการของท้องตลาด การปลูกดอกดาวเรืองซึ่งเป็นพืชใช้น้ำน้อย ดูแลง่าย จึงเป็นพืชที่สามารถสร้างรายได้เป็นอาชีพหลักให้กับเกษตรกรที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับครอบครัวของนายสุทธิพรได้เป็นอย่างดี

ขอบคุณที่มา: คมชัดลึก

ความคิดเห็น