เรื่องน่ารู้ ซังข้าวโพด


ซังข้าวโพดคือส่วนหนึ่งของข้าวโพดที่เหลือจากการสีเมล็ดข้าวโพดออกไป เมื่อก่อนเกษตรกรจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากซังข้าวโพด บางรายทิ้งให้ย่อยสลายไปเอง หรือในบางรายก็นำมาเผาทิ้งเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกในฤดูกาลถัดไป จนกระทั่งมีการศึกษาและนำไปใช้จริงในอุตสาหกรรม ทำให้ซังข้าวโพดในปัจจุบันเป็นสิ่งที่มีมูลค่าด้วยในซังข้าวโพดให้ค่าความร้อนอยู่ที่ประมาณ บวกลบ 3,000 Kcal/kg. ซังข้าวโพด มีความชื้น >30-20 และได้มีการนำมาผลิตพลังงานไฮโดรเจนตลอดถึงก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากทั้งน้ำตาลกลูโคส และไซโลส ที่หลงเหลืออยู่ในเศษพืชเป็นต้นกำเนิด

ขอบคุณแหล่งที่มา: เดลินิวส์

ความคิดเห็น