ปลูกกล้วยนํ้าว้า ให้ได้ผลดี มีลูกตลอดปี

อาจารย์กัลยาณี สุวิทวัส นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สถานีวิจัยปากช่อง สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้เปิดเผยถึงเทคนิคการปลูกกล้วยน้ำว้าให้ได้ผลดีและมีผลผลิตตลอดทั้งปี


อาจารย์กัลยาณี สุวิทวัส นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สถานีวิจัยปากช่อง สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้เปิดเผยถึงเทคนิคการปลูกกล้วยน้ำว้าให้ได้ผลดีและมีผลผลิตตลอดทั้งปี

    โดยใช้ต้นพันธุ์แนะนำจากส่วนงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง คือกล้วยน้ำว้าปากช่อง 50 ซึ่งมาจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แล้วคัดเลือกต้นพันธุ์ที่มีขนาดความสูง 15 เซนติเมตรขึ้นไป หรือมีเส้นรอบวงต้นมากกว่า 3.5 เซนติเมตร หากต้นเล็กกว่านี้จะพบปัญหาเรื่องการดูแล และอัตราการตายสูง

     การเตรียมแปลงปลูกให้ใช้ระยะ 3×3 หรือ 4×4 เมตร ขนาดหลุมปลูก 50x50x50 เซนติเมตร ทั้งนี้เพื่อให้ระบบรากเดินดี ขึ้นโคนช้า ส่วนระยะปลูกขึ้นอยู่กับการดูแล ถ้าดูแลดี กอกล้วยใหญ่ ควรปลูกระยะ 4×4 เมตรต่อ 1 กอ และควรใช้เพียง 4 ต้นต่อ 1 กอเท่านั้น

     คลุกเคล้าปุ๋ยคอกผสมกับดินปลูกประมาณหลุมละ 2 กิโลกรัม รองก้นหลุมขึ้นมาประมาณ 30 เซนติเมตร แล้วจึงปลูกต้นกล้วยและกลบบริเวณโคนต้นให้แน่น ทำแอ่งดินรอบต้นเพื่อเก็บน้ำรักษาความชื้นของดิน และควรรองก้นหลุมด้วยสารป้องกันหนอนกอกล้วยประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ ต่อหลุมปลูกเสร็จให้น้ำตามทันทีให้ชุ่มชื้นพอเพียง ไม่เช่นนั้นต้นจะเหี่ยวเฉา ใบแห้งและยุบตัว บางต้นอาจตาย ในขณะที่บางต้นแตกต้นใหม่ขึ้นมาแทนก็ทำให้อายุต้นไม่สม่ำเสมอกัน

      ในระยะเดือนแรกหลังจากปลูกต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ และดินต้องชุ่มชื้นเพียงพอ ซึ่งเป็นเดือนที่ต้องเอาใจใส่อย่างมาก หากเป็นการให้น้ำแบบฝอยหรือมินิสปริงเกลอร์ จะทำให้ต้นตั้งตัวได้เร็ว สามารถสร้างใบและลำต้นใหม่ได้ดี โอกาสรอดสูงกว่าการลากสายยางรดน้ำ ในเดือนที่ 3 หลังปลูกใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยบำรุง

       เดือนที่ 2 และ 3 ต้นกล้วยจะมีต้นและใบใหม่ทั้งหมด ช่วงนี้หญ้ามักจะขึ้นมาคลุมต้น เกษตรกรจะต้องถากหญ้าบริเวณโคนต้นออก พร้อมตัดหญ้าบริเวณระหว่างแถว เดือนที่ 4 การเจริญเติบโตช่วงนี้จะเร็วมาก ทั้งความสูงและรอบวงต้นใกล้เคียงปลูกจากหน่อพันธุ์ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดต้นปลูกเริ่มแรก

       ถ้าสูง 15 เซนติเมตร ขึ้นไป จะโตทันกัน ถือว่าเป็นเดือนที่ต้นรอดตายทั้งหมด การดูแลทำเช่นเดียวกับการปลูกด้วยหน่อ โดยให้ปุ๋ยในเดือนที่ 6 ด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก และงดใส่ปุ๋ยจนกว่าจะแทงปลี ถึงจะใส่ปุ๋ยอีกครั้ง จนกระทั่งหลังเก็บเกี่ยวถึงจะเริ่มให้ปุ๋ยในรอบใหม่ เดือนที่ 6 หรือ 7 กล้วยเริ่มแทงหน่อ และสะสมอาหารเพื่อการตกเครือ
เดือนที่ 9 กล้วยเริ่มแทงปลี การแทงปลีหรือตกเครือจะเร็วหรือช้ากว่าหน่อพันธุ์ และขึ้นอยู่กับขนาดลำต้นปลูกเริ่มแรกและการดูแลรักษา หากต้นพันธุ์ที่มีขนาดความสูง 15 เซนติเมตรขึ้นไป หรือมีเส้นรอบวงต้นมากกว่า 4 เซนติเมตร การตกเครือใกล้เคียงกับหน่อพันธุ์ ขนาด 1 เมตร หากต้นมีขนาดใหญ่กว่านี้ การตกเครือจะเร็วกว่าหน่อพันธุ์ และหากเล็กกว่านี้การตกเครือจะช้ากว่าหน่อพันธุ์
   
     อายุเครือกล้วยจากการแทงปลีจนกระทั่งเก็บเกี่ยวจะมีอายุประมาณ 4 เดือน เท่ากับหน่อพันธุ์กล้วยน้ำว้าทั่วไป

ที่มาข่าว: เดลินิวส์

ความคิดเห็น