การเพาะเห็ดจากขอนไม้

การเพาะเห็ดจาขอนไม้  

เห็ดขอนขาวและเห็ดลม(เห็ดบด)  เป็นเห็ดพื้นเมืองที่มีรสชาติดี  เป็นที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายในหมู่ของคนไทย โดยเฉพาะทางภาคอิสานและภาคเหนือ  เห็ดลมมีชื่อเรียกกันหลายชื่อ  เช่น  เห็ดกระด้าง  เห็ดบด  เห็ดขอนดำ  ตามธรรมชาติเห็ดลม(เห็ดบด)  และเห็ดขอนขาวจะออกดอกตามขอนไม้ในป่าในช่วงต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน  แต่ในปัจจุบันป่าไม้ถูกแผ้วถางเพื่อนำไปเป็นพื้นที่ทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก  นอกจากนั้นในช่วงฤดูแล้งยังเกิดไฟป่าเผาทำลายขอนไม้แห้งในป่าจนเกือบหมด  ทำให้เห็ดขอนขาวและเห็ดลม(เห็ดบด)  ตามธรรมชาติมีจำนวนน้อยลงเรื่อย ๆ จนแทบจะหาเก็บมาบริโภคกันไม่ได้อีกแล้ว

1.ชนิดของไม้ที่ใช้เพาะเห็ดขอนขาวและเห็ดลม(เห็ดบด) 
2.วัสดุอุปกรณ์

1. ขอนไม้มะม่วง  ไม้เต็ง  ไม้รัง  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 – 6 นิ้ว ยาว  1.50  เมตร 
1. เชื้อเห็ด  
3. ทราย
4. ปูนซีเมนต์
5. คุถัง
6. สว่าน
7. ไม้สำหรับอัดกดเชื้อเห็ด 

3.  วิธีการและขั้นตอนการเพาะเห็ด


1.  เตรียมท่อนไม้  ขนาดเส้นผ่าศูนย์ 4  6 นิ้ว  ความยาว 1.50 เมตร   
  
2ใช้สว่านไฟฟ้าขนาด 5 - 6 หุน เจาะขอนไม้ที่เตรียมไว้เป็นรูให้มีความลึกประมาณ 2-4  เซนติเมตร  โดยทำเป็นแถวๆ ตามความยาวของไม้  และให้แต่ละแถวให้ห่างกันประมาณ  10-15 เซนติเมตร  แต่ละขอนเจาะรูจำนวนเท่ากัน    

3.  นำเชื้อเห็ดที่เตรียมไว้( เปิดถุงเชื้อเห็ดแล้วแกะใส่คุถัง และใช้มือบีบขยำเชื้อเห็ดให้แตกจนละเอียด) ยัดลงไปในรูที่เจาะจนเต็มรู แล้วใช้ไม้ขนาดเท่ารูกดและดันเชื้อเห็ดให้แน่นจนเต็มรู  
   
4.  ใช้ปูนซีเมนต์ผสมทรายอัตราส่วน 1 : 1 คลุกน้ำหมาด ๆ ปิดขอนเห็ดที่ใส่เชื้อเห็ดแล้ว
     
5.  นำขอนเห็ดไปเก็บพักไว้ในที่ร่มใต้ต้นไม้เพื่อเป็นการบ่มเชื้อเห็ด  และถ้าอากาศแห้งควรรดน้ำให้ขอนเห็ดประมาณ 10 15 วันต่อครั้ง 

4.  การบ่มเชื้อ

เมื่อฝังเชื้อเห็ดเข้าไปในขอนเสร็จแล้ว ให้นำขอนไม้ไปเก็บพักไว้ในที่ร่ม ใต้ต้นไม้ โดยวางขอนไม้ให้เป็นซ้อนกันเป็นสี่ด้าน และไม่ให้ถูกแสงแดดและลมพัด เพราะจะทำให้ขอนไม้แห้งเร็วเกินไป เชื้อเห็ดจะเจริญขยายเส้นใยไม่ได้เต็มที่ โดยวางเรียงขอนไม้ซ้อนกันขึ้น การบ่มพักเชื้อจะใช้เวลานาน 3 - 4  เดือน หรืออาจนานกว่านี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของขอนไม้และชนิดของไม้ถ้าขอนไม้ใหญ่ใช้เวลานานขึ้น โดยเชื้อเห็ดจะอาศัยน้ำเลี้ยงจากเปลือกไม้เป็นอาหาร  ดังนั้นถ้าขอนไม้แห้งเร็วเกินไปควรรดน้ำช่วยบ้าง 10 - 15  วันต่อครั้ง

5.  การเปิดดอกหรือการทำให้เห็ดเกิดดอก
ถ้าเป็นขอนขนาดเล็ก เมื่อบ่มพักเชื้อครบ  4  เดือน  แต่ถ้าเป็นขอนขนาดใหญ่ต้องรอไปอีกระยะ เมื่อเชื้อเห็ดเจริญได้ที่และเปลือกไม้เริ่มผุจนย่างเข้าถึงฤดูฝน เห็ดก็จะออกดอกขึ้นมาเอง โดยไม่ต้องรดน้ำ  ปล่อยให้เห็ดเกิดดอกตามธรรมชาติ ซึ่งผลปรากฏว่า เห็ดออกดอกได้ปีละ 3 - 5 ครั้ง และผลผลิตต่อขอนก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นกว่าเดิมมาก โดยช่วงเวลาที่เห็ดออกดอกได้ดีเป็นช่วงเวลากลางคืน ถึงเช้ามืด  

ความคิดเห็น