การทำนาอินทรีย์ด้วยวิธีหมักฟาง


การทำนาอินทรีย์ด้วยวิธีหมักฟาง
 การเตรียมเมล็ดข้าวปลูก
         เมล็ดข้าวปลูกจะซื้อที่มีการคัดเมล็ดไว้เรียบร้อยแล้วมาทำการแช่ วัน คืน ในน้ำหมักชีวภาพ 5ลิตร/น้ำ  200 ลิตร ใช้ซีเมนต์บล็อกก่อขึ้นเพื่อแช่กระสอบข้าวปลูก

การหมักฟางในนาข้าว
          เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จ ทำการกระจายฟางข้าวให้ทั่วแปลงนา ใช้ปุ๋ยหมักตักไปหว่านในนา โดยหว่านลงบนฟางเลยเมื่อหว่านเสร็จก็ทำการใช้รถลากวนไปมาจากนั้นให้ทำการสูบน้ำใส่ โดยผสมน้ำจุลินทรีย์ลงไปพร้อมกับน้ำที่ปล่อยเข้าแปลงนา ปล่อยน้ำลงไปจนท่วมนา โดยพื้นที่ ไร่ ใช้น้ำจุลินทรีย์ ลิตรผสมกับน้ำ 200 ลิตร และกากน้ำตาล ก.ก. ทำการหมักฟางในนา ทิ้งไว้ 15 วัน เมื่อครบ 15 วันฟางข้าวจะมีการย่อยสลายให้นำรถมาตีในย่ำทำเทือก แล้วทำการหว่านข้าวปลูกได้เลย ในกรณีที่ไม่รีบ ทิ้งไว้อีก 10-15 วัน จะมีหญ้าและเมล็ดข้าวที่ตกค้างในนางอกขึ้นมา ทำการกำจัดออก ต่อจากนั้นให้ทำเทือกและหว่านกล้า วิธีการนี้เป็นการช่วยลดจำนวนหญ้าอีกทางหนึ่ง

ระยะเวลาการให้ปุ๋ยหลังจากหว่านกล้า
          20-30 วันหลังจากหว่านกล้า ช่วงนี้ให้เริ่มปล่อยน้ำเข้าโดยผสมน้ำจุลินทรีย์ เหมือนเดิม 30 วันหลังจากหลว่านกล้า ใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดหว่าน ไร่ละประมาณ 25 กิโลกรัม

 


>>รายละเอียดเพิ่มเติม


ความคิดเห็น