การทำบ่อเลี้ยงปลาดุก/กบพลาสติก


การทำบ่อเลี้ยงปลาดุก/กบพลาสติก

การทำบ่อเลี้ยงปลาดุกพลาสติก

วัสดุ/อุปกรณ์
-  จอบ/เสียม
-    ผ้าพลาสติก
-    ไม้หรือกระสอบทราย
-    ตาข่ายไนร่อน

ขั้นตอน/วิธีทำ
                - ขุดบ่อขนาดกว้าง 2 เมตรยาว 4 เมตรลึก 1  เมตร (ทำบ่าขอบบนรอบประมาณ 25x25 ซ.ม.)
                -  นำผ้าพลาสติกปูพื้นบ่อตลอดถึงขอบบน
                -  ใช้ไม้หรือกระสอบทรายทับผ้าพลาสติกขอบบ่อ
                -  นำปุ๋ยคอกหว่านให้ทั่วก้นบ่อทับด้วยดินหนาประมาณ 5 ซ.ม.
-  ล้อมด้วยตาข่ายไนร่อนป้องกันศัตรูและป้องกันไม่ให้ปลาออก
                -  ใส่น้ำให้อยู่ในระดับ 70-80 ซ.ม. ใส่น้ำหมักจุลินทรีย์ประมาน 1 แก้ว
                -  ทิ้งไว้ 7 วัน นำลูกปลาลง 1 บ่อเลี้ยงได้ 400-500 ตัว
-  ให้อาหารปกติ  ใส่จุลินทรีย์ทุก 2 สัปดาห์ป้องกันน้ำเสียและเปลี่ยนน้ำเดือนละ ครั้ง ( 60-70 วันจับรับประทาน
     หรือขายได้)
ประโยชน์
                -  ประหยัดพื้นที่และใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์    
                -  ง่ายต่อการดูแลลดการว่างงาน เลี้ยงได้ตลอดทั้งปี
               -  มีอาหารไว้กินลดรายจ่ายหรือขายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
         -  รอบรอบข้างบ่อสามารถปลูกผักสวนครัวไว้เป็นอาหาร ใช้น้ำในบ่อปลารถผักประหยัดพื้นที่

  ความคิดเห็น