สมุนไพรรักษาปากเปื่อยของสัตว์เลี้ยง

การเลี้ยงสัตว์ที่ดี  เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ  ลักษณะพฤติกรรม  ความต้องการ และสุขภาพร่างกายของสัตว์เลี้ยงนั้นๆด้วย ถ้าสัตว์เลี้ยงเกิดอาการเจ็บป่วยย่อมส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย  พฤติกรรม  รวมไปถึง การพัฒนาการเจริญเติบโตของร่างกายด้วย   เมื่อพูดถึงโรคปาก ลิ้นเปื่อยและเท้าเปื่อยเกษตรกรไทยมักเห็นเป็นเรื่องปกติและไม่ให้ความสนใจและความสำคัญเท่าที่ควร ทั้งนี้อาจ เป็นเพราะสัตว์ป่วยเป็นโรคแล้วไม่ตายหรือถ้าตายก็ตายน้อยมากและก็เห็นว่าเป็นโรคที่ไม่ติดคน แต่สำหรับประเทศที่ปลอดจาก โรคปากและเท้าเปื่อยเช่นประเทศอังกฤษนั้น ถือเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญมาก เพราะได้ทำให้สถานภาพความปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย หมดไปและยังก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมหาศาลทำให้การส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปยังประเทศอื่นต้องถูกระงับ จึงเกิดความสูญเสีย ทางเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวง นอกจากนี้ประเทศอังกฤษซึ่งเคยเกิดโรคนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อ 20 ปีที่แล้วและไม่เคยดำเนินการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมาก่อน จึงมีผลทำให้เกิดการระบาดของโรครุนแรงและแพร่กระจายไปในวงกว้างอย่างรวดเร็ว

อ่านเพิ่มเติม >>

ความคิดเห็น