การทำแก๊สชีวภาพ


การทำแก๊สชีวภาพ

              แก๊สชีวภาพ เป็นกิจกรรมที่นำเอาภูมิปัญญาด้านการใช้พืชสีเขียว
โดยผ่านการย่อยสลายจากสัตว์ คือ วัว โดยการใช้มูลวัวมาหมัก
ในถุงลมอย่างหนาและเกิดแก๊สภายใน  20  วัน  เริ่มแรกจากนั้น
ใช้แก๊สหุงต้มอาหารได้ตลอดสามารถที่จะใช้แก๊สในการปรุงอาหาร
ได้  วัน/ ก.ก.  ของมูลวัวที่เติมแต่ละวัว  แก๊สไม่มีกลิ่นเหม็น 
ไม่อันตรายและใช้ได้ง่ายอย่างปลอดภัยเป็นการใช้พลังงานอีกทางหนึ่ง
โดยเป็นการลงทุนที่น้อยและผลตอบแทนคุ้มค่าประหยัดค่าเชื้อเพลิง
ได้เดือนละ  300 – 400  บาท

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ความคิดเห็น