การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม


การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

การปลูกหม่อน
                1.  พันธุ์หม่อน   พันธุ์บุรีรัมย์  60
                ให้ผลผลิตใบหม่อน  4,000  กิโลกรัม / ไร่ / ปี  ลักษณะเด่น  แตกกิ่งได้เร็ว  กิ่งมีสีน้ำตาล  ใบไม่แฉก ผิวใบเรียบ  ใบใหญ่หนา  อ่อนนุ่ม  ต้านทานโรคใบด่าง  ขยายพันธ์โดยการปักชำ
2.  การปลูก
                 - ต้องวางแผนการปลูกหม่อนให้สอดคล้องกับการเลี้ยงไหมหม่อน  1  ไร่  เลี้ยงไหมได้  3  4  แผ่น / ปี ( รุ่นละ 1 แผ่นๆ ละ 20,000 ตัว )  ปีละ 3  4 รุ่นแปลงหม่อนควรมีทางเข้า  ออก  เพื่อสะดวกในการดูแล   การเตรียมดินให้ไถเปิดร่อง  รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก 2,000  กก. / ไร่
                  - ระยะปลูกที่เหมาะสม  ระยะห่างระหว่างแถว  1.50 เมตร  ระยะห่างระหว่างต้น  0.75 เมตร  ( 1  ไร่ปลูกได้  1,422 ต้น )

1.  การเตรียมการก่อนการเลี้ยงไหม
                1.1  เตรียมสวนหม่อนเลี้ยงไหม  ซึ่งต้องให้มีใบหม่อนเพียงพอสำหรับเลี้ยงไหมจนถึงไหมทำรัง  ประมาณ 400  500  กก./แผ่น
                1.2  ทำความสะอาดห้องเลี้ยงไหมและอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยการล้างทำความสะอาดและนำไปผึ่งแดดแล้วนำไปฉีด อบฟอร์มาลีน 3 %  ในห้องเลี้ยงไหม  อัตรา 1  ลิตร /  ตารางเมตร  อบทิ้งไว้อย่างน้อย 2  วัน จึงเปิดห้องเลี้ยงไหมให้กลิ่นฟอร์มาลีนระเหยอย่างน้อย 1 วัน  จึงจะเข้าไปเลี้ยงไหม
1.3  เตรียมสารเคมีโรยตัวไหม  เพื่อใช้โรยบนตัวไหมระยะแรก  และไหมตื่นทุกวัย ประมาณ 1 กก./แผ่น

ประโยชน์การเลี้ยงไหม
                1.  เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน 10,000  15,000 บาท / ปี
                2.  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์


ความคิดเห็น