การผลิตน้ำส้มควันไม้


การผลิตน้ำส้มควันไม้

การผลิตน้ำส้มควันไม้

น้ำส้มควันไม้  คือ   ของเหลวสีน้ำตาลใส  มีกลิ่นควันไม้  ได้มาจากการควบแน่นของควันที่เกิดจากการผลิตถ่านไม้ช่วงที่ไม้กำลังจะเปลี่ยนเป็นถ่าน

วัสดุ-อุปกรณ์ที่สำคัญ  เช่น  ถั่วน้ำมัน  100 ลิตร , ไม้ไผ่,และภาชนะใส่น้ำส้มควันไม้

ประโยชน์น้ำส้มควันไม้
1. ป้องกันโรครากและโรคเน่าจากเชื้อรา
2. เพื่อเร่งการเจริญเติบโตกระตุ้นความต้านทานโรค
3. ป้องกันศัตรูพืช  ขับไล่แมลงทุกชนิดและเชื้อรา
4. เพื่อช่วยในการสังเคราะห์น้ำตาลของพืช
5. ช่วยผัก ผลไม้มีรสหวาน
6. เป็นยาสมุนไพรแก้ยาปวดฟัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://itrmu.net/web/laun/show-webcontent.php?cat_id=2&mid=14ความคิดเห็น