การทำน้ำยาล้างจานใช้เอง
น้ำยาล้างจาน

การผลิตน้ำยาล้างจานขึ้นใช้เองในครอบครัว เป็นการนำของใช้ที่มีอยู่แล้วมาใช้ประโยชน์หลายๆด้าน เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ปลอดภัยไม่มีสารตกค้างและยังสามารถนำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นไปจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ในครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง

ส่วนผสม


วัตถุดิบ
จำนวน
คุณสมบัติ
N 70
1.5 ก.ก.
ชำระล้าง
F 24
1.5 ก.ก.
ขจัดคราบมัน
กรดมะนาว
 1 ขีด
ขจัดคราบมัน
ผงฟอง
3 ขีด
ชำระล้าง /เพิ่มฟอง
เกลือ
1.2 ก.ก.
ปรับความข้น
น้ำ
18  ลิตร
 -
น้ำสมุนไพร
-
สีผสมอาหาร
ตามต้องการ
 -

อุปกรณ์

1. ถังพลาสติกขนาด 20 ลิตร จำนวน 1 ใบ

2. ถังขนาด 5 ลิตร จำนวน 3 ใบ

3. ไม้พาย

4. ขวดบรรจุน้ำยา

ขั้นตอนการเตรียม

1. ถังพลาสติกขนาด 20 ลิตร จำนวน 1 ใบ

2. น้ำ 5 ลิตร ผสมผงฟอง กวนให้ละลาย

3. น้ำ 5 ลิตร ผสมสี กวนให้ละลาย

4. น้ำเปล่า 5 ลิตร

5. น้ำสมุนไพร 2 ลิตร

วิธีทำ

ขั้นที่ 1 กวน N 70 5 นาที
ขั้นที่ 2 เติมน้ำเกลือ 2 ลิตร กวนอีก 5 นาที
ขั้นที่ 3 เติม F 24 , กรดมะนาว, กันเสีย , น้ำผสมผงฟอง,น้ำผสมสี,น้ำเปล่า ,น้ำสมุนไพร กวนอีก 10 นาที
ขั้นที่ 4 เติมน้ำเกลือส่วนที่เหลือ 1 ลิตร และ หัวน้ำหอม ลงไปกวนอีก 5 นาที
ขั้นที่ 5 พักไว้อย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง เพื่อให้ฟองยุบแล้วจึงบรรจุขวด

อ่านข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม

ความคิดเห็น