หมอดิน นำทิศ สู่ชีวิตพอเพียง


หมอดิน นำทิศ สู่ชีวิตพอเพียง

        

เดิม พ่อคำสิงห์ทำการเกษตรเชิงเดี่ยว แต่ละปีต้องใช้สารเคมีมากขึ้นๆ สุดท้ายสารเคมีเหล่านั้นกลับมาส่งผลต่อร่างกายทำให้เจ็บป่วยบ่อยครั้ง การทำเกษตรแบบนี้รายได้ไม่เพียงพอเลี้ยงครอบครัวจึงทำให้เกิดภาระหนี้สินพอก พูนขึ้นเรื่อยๆ ต้องออกรับจ้างตัดอ้อย หลังว่างจากการทำนา เมื่อเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้รับความรู้และแนวทางในการทำการเกษตรไม่พึ่งสารเคมี ปลูกพืชสลับหมุนเวียน และเคารพต่อคุณค่าของธรรมชาติ เมื่อทดลองทำพบว่าเป็นแนวทางที่ดีและเกิดความมั่นใจ จึงชักชวนคนในชุมชนให้ทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่แต่ก็ไม่ได้รับความสนใจ ซ้ำยังถูกมองว่าเป็นคนบ้า พ่อคำสิงห์จึงตัดสินใจพาครอบครัวทิ้งบ้านย้ายไปอยู่ในแปลงนา เริ่มทำเกษตรผสมผสานอย่างจริงจัง ด้วยระบบชีวภาพ ช่วงแรกมีการลองผิดลองถูกหลายอย่าง ทั้งสูตรน้ำหมักและปุ๋ยชีวภาพ กระทั่งคิดนำผักผลไม้ที่มีในไร่นามาทดลองทำเป็นสูตรเฉพาะเรียกว่า “สูตรใหม่นาทอง” ความหมาย คือ ใหม่ หมายถึง การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ นา หมายถึง พื้นที่นาหรือพื้นที่การเกษตร ทอง หมายถึง เมื่อทำการเกษตรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ได้ผลผลิตดีมีค่าดั่งทองคำ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ความคิดเห็น