ปลูกชะอม ให้มียอดเก็บได้ตลอดทั้งปี

ชะอม เป็นไม้พุ่มขนาดย่อม มีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ ลำต้นและกิ่งก้านจะมีหนามแหลม ใบเป็นใบประกอบสีเขียวขนาดเล็ก มีก้านใบย่อยแตกออกจากแกนกลางใบ มีลักษณะคล้ายกับใบส้มป่อยหรือใบกระถินใบอ่อนจะมีกลิ่นฉุน ใบย่อยมีขนาดเล็กออกตรงข้ามกัน คล้ายรูปรีประมาณ 13-28 คู่ ปลายใบแหลมขอบใบเรียบ ใบย่อยจะหุบในเวลาเย็น และแผ่ออกเพื่อรับแสงในช่วงกลางวัน ส่วนดอก มีขนาดเล็กออกตามซอกใบ มีสีขาวถึงขาวนวล

เป็นพืชที่ปลูกได้ทั่วไป ยกเว้นที่เค็มจัดหรือเป็นกรดจัด แต่ขณะกำลังแตกยอดอ่อนควรเสริมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ให้ต่อเนื่องประมาณ 15 วันต่อครั้ง ให้น้ำตามสภาพอากาศ หน้าฝน อาจไม่จำเป็นยกเว้นฝนทิ้งช่วงหลายวัน ส่วนหน้าร้อน ต้องให้ทุกวัน มิเช่นนั้นชะอมจะให้ยอดน้อย และหน้าหนาวจะให้ยอดน้อย แต่บังคับได้ด้วยการตัดแต่งกิ่ง หรือรูดใบออกให้มาก จากนั้นใส่ปุ๋ยและให้น้ำ ยอดอ่อนก็จะแตกออกมา เท่ากับการแตกยอดในฤดูฝน

การปลูกหากใช้กิ่งตอนควรยกร่องแล้วขุดหลุมปลูกบนร่อง เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังทำให้รากเน่าตายได้ ปลูกห่างกันต้นละประมาณ 30-50 เซนติเมตร เป็นแถวห่างกันประมาณ 1 เมตร หากปลูกริมรั้วควรใช้แถวคู่ ระยะห่างประมาณ 30-50 เซนติเมตร

ปลูกประมาณสัก 3 เดือน ให้รดน้ำวันเว้นวัน ต้นชะอมจะชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะเพราะจะทำให้รากเน่าตายได้ ระยะนี้จะเริ่มแตกยอดอ่อนให้เก็บไปขายหรือใช้บริโภคได้ เมื่อเก็บแล้วชะอมจะแตกยอดใหม่อย่างต่อเนื่อง ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักหลังจากปลูกได้ 2-3 เดือน จะทำให้ต้นแข็งแรงและเจริญเติบโตได้ดี

วิธีกระตุ้นการแตกยอดอ่อน ใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก เพื่อให้ดินดีมีความอุดมสมบูรณ์ ต้นชะอมจะเจริญเติบโตดี จากนั้นกระตุ้นการแตกยอดอ่อนด้วยการใช้น้ำหมักชีวภาพ ที่หมักจากยอดอ่อนของพืชชนิดต่าง ๆ ปริมาณการใช้อัตราส่วนน้ำหมัก 1 ลิตร ต่อน้ำ 40 ลิตร รดทุก 7 วัน ชะอมจะแตกยอดอ่อนได้ดีและทำให้ต้นแข็งแรงดี เกษตรกรที่ปลูกชะอมบางรายจะใช้น้ำมะพร้าวอ่อน จำนวน 1 - 2 ช้อนแกงผสมกับน้ำเปล่าจำนวน 20 ลิตรฉีดพ่น ในตอนเช้าหรือตอนเย็น ช่วงปากใบเปิด จะทำให้ชะอมแตกยอดมากขึ้น

ต้นชะอมเป็นไม้เลื้อยและจะแตกยอดตามกิ่ง หากต้องการขยายการแตกยอดของชะอมจากต้นเดียวไปเป็นหลายต้นนั้นเกษตรกรสามารถ ทำได้ด้วยการปล่อยให้เลื้อยทอดยอดไปเรื่อย ๆ โดยจับลำต้นให้ทอดยอดสูงจากพื้นดินประมาณ 50 เซนติเมตร แล้วใช้เชือกฟางมัดไว้กับหลักที่ปักไว้เป็นแถวห่างกัน ระยะ 50 เซนติเมตร ให้ต้นเลื้อย ขนานกับพื้นดินสูง 50 เซนติเมตร ยาวต่อเนื่อง โดยปักหลักมัดกิ่งไม่ให้ล้ม ชะอมก็จะออกยอดตามลำต้นยาวไปเรื่อย ๆ เรียกว่าปลูกชะอม 1 ต้นแต่มีจุดให้ยอดจำนวนมาก

ส่วนศัตรูพืชจะมีหนอนคืบ และมดแดงไฟ มักเข้าทำลาย สามารถป้องกันได้ด้วยการใช้น้ำหมักสมุนไพรฉีดพ่นเป็นครั้งคราว ส่วนมดแดงไฟ ใช้น้ำหน่อไม้ดองราดลงในรังมดจะย้ายรังหนีไปที่อื่นทันที

ที่มา: เดลินิวส์

ความคิดเห็น