เทคนิคการเลี้ยงสัตว์แบบพึ่งตัวเอง


องค์ความรู้และภูมิปัญญา

ขนานที่ 1       ชื่อ ยาบำรุงกำลัง และป้องกันโรคติดต่อสำหรับสัตว์ปีก
สรรพคุณ           บำรุงกำลังและป้องกันโรค
วัตถุดิบที่ใช้       ชะอม ว่านหางจระเข้ เครือตำลึง
วิธีการทำ          นำทั้ง 3 อย่างมาผสมอย่างละเท่าๆกัน แล้วนำมาทุบและแช่น้ำให้สัตว์ปีกกินแทนน้ำ
ข้อบ่งใช้            แช่ให้กินทุกๆ 7 วัน

ขนานที่ 2       ชื่อ ปลูกต้นตะขบเป็นอาหารสัตว์ปีก
สรรพคุณ           ลดรายจ่ายจากการซื้ออาหารสัตว์
วัตถุดิบ             ต้นตะขบ
วิธีการทำ          ปลูกต้นตะขบล้อมรอบบริเวณเล้าไก่หรือสถานที่เลี้ยงไก่ ห่างกันต้นละ 1 เมตร เพื่อที่จะเป็นอาหารของสัตว์เลี้ยง เช่น ผลของตะขบ  แมลง หนอน ที่อาศัยอยู่บนต้น และได้ร่มเงาอีกด้วย ใช้ระยะเวลา 6 เดือน ก็สามารถออกผลได้ทุกฤดูกาล

การนำองค์ความรู้ภูมิปัญญามาใช้ประโยชน์ทางด้านการเลี้ยงสัตว์
- ปลูกพืชที่สามารถเป็นอาหารสัตว์ในแปลงได้ เช่น ต้นกล้วย ต้นตะขบ และต้นบอระเพ็ด
- ผลิตอาหารสัตว์จากวัตถุดิบที่มีอยู่ในแปลง เช่น หมักต้นกล้วย
- ทำน้ำหมักบำรุงร่างกาย เช่น หมักบอระเพ็ด

ความคิดเห็น