แพรวาบ้านโพน จ.กาฬสินธุ์


“ผ้าแพรวา” มีความหมายว่า                                          
“ผ้าทอเป็นผืนที่มีขนาดความยาว 1  วา  หรือ  1  ช่วงแขน”

ผ้าแพรวา  เป็นผ้าทอมือ  มีกรรมวิธีทอผ้าเพื่อให้เกิดลวดลายที่มีลักษณะผสมกันระหว่าง  ลายขิดกับลายจก  ลักษณะเด่นของการทอผ้าแพรวาจะต้องมีหลาย ๆ ลายอยู่ในผืนผ้าเดียวกัน


ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่เลยครับ

ความคิดเห็น